Striekaná penová izolácia

 

Dobre vedieť:

Striekané izolácie delíme ich najmä na 2 skupiny: mäkka izolácia a tvrdá izolácia. Každá striekaná izolácia sa však využíva na niečo iné. Pozrime sa troška bližšie na využitie mäkkej striekanej izolácie a jej benefitov.

Minerálna vata vs. striekaná izolácia (pur pena)

Pri výpočtoch sa často zabúda na faktory, ktoré zásadne ovplyvňujú požadovaný výsledný tepelný odpor R. Nemôžme použiť jednoduchý vzorec pre R=d : λ, po zohľadnení nepriaznivých faktorov ako je prievdušnosť, vlhkosť a nedorobky v konštrukcii sa požadovaná hodnota R môže znížiť až na 1/3 vypočítanej hodnoty. Zabezpečiť dobré odvetranie konštrukcie a zároveň zabrániť prievanu a vlhkosti v prieniku do izolácie je prakticky nemožné (nikdy nedosiahneme laboratórne podmienky a zoberme do úvahy reálne podmienky na stavbe).

Ak sa do minerálnej izolácie dostane voda automaticky zmení objem a tvar dôsledkom toho vznikajú tepelné mosty, tento stav je bohužial nezvratný aj po vysušení izolácie. Uvedme si príklad: čo sa týka prievanu stačí vyskúšať vlnený sveter vo vetre a máme názornú ukážku, že prievzdušný materiál aj keď má dobré tepelno-izolačné vlastnosti nás pred chladom neubráni.

Pri aplikácii polyuretánovej peny (striekaná izolácia) tieto nepriaznivé faktory odpadajú, striekaná penová izolácia je neprievzdušná, minimálne nasiakavá, dokonale vyplní všetky otvory a počas celej životnosti je tvarovo stála. Týmto sa striekaná izolácia líši od bežne používaných izolačných materiálov a dáva odpoveď na otázku prečo pri podobných hodnotách λ /súčiniteľ tepelnej vodivosti/ môže byť R/tepelný odpor/ diametrálne odlišný.

 

(Poznámka: Avšak, v určitých situáciách je možné použiť aj polotvrdú striekanú izoláciu. Napr. pri zatepľovaní pivnice, v ktorej je vlhkosť).

Striekané izolácie, ktoré izolujeme

Kontaktný formulár