Stříkaná pěnová izolace

 

Dobře vědět:

Stříkané izolace dělíme je zejména na 2 skupiny: měkká izolace a tvrdá izolace. Každá stříkaná izolace se však využívá k něčemu jinému. Podívejme se troška blíže na využití měkké stříkané izolace a jejích benefitů.

Minerální vata vs. stříkaná izolace (pur pěna)

Při výpočtech se často zapomíná na faktory, které zásadně ovlivňují požadovaný výsledný tepelný odpor R. Nemůžeme použít jednoduchý vzorec pro R=d : λ, po zohlednění nepříznivých faktorů jako je prodyšnost, vlhkost a nedodělky v konstrukci se požadovaná hodnota R může snížit až na 1/ 3 vypočtené hodnoty. Zajistit dobré odvětrání konstrukce a zároveň zabránit průvanu a vlhkosti v průniku do izolace je prakticky nemožné (nikdy nedosáhneme laboratorních podmínek a vezměme v úvahu reálné podmínky na stavbě).

Pokud se do minerální izolace dostane voda automaticky změní objem a tvar důsledkem toho vznikají tepelné mosty, tento stav je bohužel nezvratný i po vysušení izolace. Uveďme si příklad: co se týče průvanu stačí vyzkoušet vlněný svetr ve větru a máme názornou ukázku, že průvzdušný materiál i když má dobré tepelně izolační vlastnosti nás před chladem neubrání.

Při aplikaci polyuretanové pěny (stříkaná izolace) tyto nepříznivé faktory odpadají, stříkaná pěnová izolace je neprovzdušněná, minimálně nasákavá, dokonale vyplní všechny otvory a po celou dobu životnosti je tvarově stálá. Tímto se stříkaná izolace liší od běžně používaných izolačních materiálů a dává odpověď na otázku proč při podobných hodnotách λ /součinitel tepelné vodivosti/ může být R/tepelný odpor/ diametrálně odlišný.

(Poznámka: Nicméně, v určitých situacích je možné použít i polotvrdou stříkanou izolaci. Např. při zateplování sklepa, ve kterém je vlhkost).

Stříkané izolace, které izolujeme

Kontaktní formulář